Onderzoek KU Leuven

Beschrijving van het project

De laatste jaren wordt er steeds meer ingezet op inclusief toerisme, toerisme voor allen. Eén van de doelstellingen van Toerisme Vlaanderen is dat elke Vlaming moet kunnen deelnemen aan toerisme. Dit doel is echter nog niet volledig gerealiseerd. Jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis kunnen nog steeds verschillende barrières tegenkomen wanneer ze op reis gaan en/of een museum bezoeken.

Het onderzoek heeft tot doel de noden en de wensen van jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid tijdens een begeleide groepsreis en een museumbezoek in kaart te brengen. Daarnaast wordt er onderzocht wat reisorganisaties en musea zouden kunnen doen om tegemoet te komen aan deze noden en wensen.

Het onderzoek werd goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijk Ethische Commissie van de Universiteit Leuven.

SITE ONDERZOEK