Prikbord


Jongeren met ASS gezocht voor onderzoek naar fysieke activiteit en fitheid (12-18 jaar)

De onderzoeksgroep voor Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie (KU Leuven) doet onderzoek naar de fysieke activiteit en cardiorespiratoire fitheid bij jongeren (12-18 jaar) met een autismespectrumstoornis (ASS).


Wil jij jouw oproep, aankomend event, … op deze pagina? Neem dan contact op met ons via onderstaand formulier.