VOP premie

De VOP premie bestaat als aanmoediging voor het tewerkstellen van mensen met een (arbeids)beperking. De bedoeling is dat zo de integratie van deze personen vergemakkelijkt, doordat een deel van het loon “terugbetaald” wordt.

De premie wordt over een periode van 5 jaar, per kwartaal uitgekeerd. Het uitgekeerde bedrag is een vast bepaald percentage van het loon van de betrokken werknemer.

Ook voor jongeren die een vakantiejob uitvoeren kan de VOP premie aangevraagd worden.

 • 1ste jaar: kwartaal 1 tem 5: 40% v/h referteloon
 • 2e jaar: kwartaal 6 tem 9: 30% v/h referteloon
 • 3e jaar: kwartaal 10 en daarna: 20% v/h referteloon

Na de periode van 5 jaar kan er een verlenging aangevraagd worden, dit zolang de werknemer in dienst blijft.

Ook werknemers die reeds in dienst zijn komen in aanmerking voor de VOP premie.


HET REFERTELOON

brutoloon v/d WN + werkgeversbijdragen – vermindering op de werkgeversbijdrage

 • Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (GGMMI)
 • Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het loon begrensd volgens de tewerkstellingsbreuk:
  • full tim 5/5e: 100% premie (200% referteloon begrensd)
  • part time 4/5e: 80% premie (180% referteloon begrensd)
  • half time 1/2e: 50% premie (150% referteloon begrensd)

Het referteloon wordt begrensd tot 3.125,18€ per maand (of 9.375,54€ per kwartaal), zijnde het dubbele van het GGMMI, zijnde 1.562,59€. Dit plafond van 3.125,18€ wordt mee verlaagd in verhouding tot de deeltijdse tewerkstelling.

Hieronder een overzicht van de maximum VOP wanneer het referteloon hoger of gelijk is aan 3.125,18€/maand (indien voltijds), €2.500,14 (indien 80% tewerkstelling) of €1.562,59 (indien 50% tewerkstelling).

 

Voltijds

80%

50%

1stejaar (40%)

1250,07 €

1000,56 €

625,04 €

2dejaar (30%)

937,55 €

750,05 €

468,78 €

3de – 5dejaar (20%)

625,04 €

500,03 €

312,51 €

WIE MOET WAT AANVRAGEN