WERKGEVER

Als werkgever moet u een aanvraag indien bij het Departement Werk en Sociale Economie (WSE). Deze aanvraag kan online gedaan worden.

online aanvraag

Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, wordt u daarvan binnen de 7 kalenderdagen op de hoogte gebracht.

Voor de beoordeling van de hoogte van de premie, wordt beroep gedaan op het onderzoek van de VDAB. De werknemer wordt voor diens goedkeuring gescreend door VDAB.

Voorwaarden:

Je kan een VOP premie aanvragen voor alle werknemers:

  • waarvoor loon en sociale zekerheid betaald wordt.
  • die een arbeidsbeperking hebben, die officieel erkend is door de VDAB.
  • waarvan het domicilie adres in Vlaanderen of Brussel gelegen is.

U kan pas een aanvraag doen voor een VOP (per WN) vanaf het moment dat de WN werd aangeworven.

De VOP premie wordt uitbetaald op het einde van ieder kwartaal voor het voorbije kwartaal. De premie gaat in vanaf het kwartaal van de aanvraag (niet met terugwerkende kracht).

De VOP is niet cumuleerbaar met:

  • de vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie (nb. betreft het een erkenning als inschakelingsbedrijf zonder meer, dus niet in het kader van lokale diensteneconomie, dan is een combinatie met de VOP wél mogelijk).
  • premie voor gesubsidieerde contractuelen (gesco).
  • tussenkomst in het kader van het derde arbeidscircuit.
  • loonpremie voor doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf, sociale werkplaats of beschutte werkplaats.
  • loon uitbetaald aan personen tewerkgesteld volgens artikel 60 en 61 betreffende OCMW’s.
  • premie betreffende werkervaring.
  • loonpremie voor invoegwerknemers.